fbpx

INFO FOR HOSTS

(For English, please scroll down)

HAR DU ETT BOENDE SOM DU VILL HYRA UT?

Sprent AB samarbetar med fastighetsägare och hyr bostäder över hela Sverige. Vi söker hela tiden efter nya samarbetspartners i Sveriges alla orter. I bostäderna bosätter vi våra kunder som är i ett väldigt brett kundsegment.

Vi ser till att uthyrningen av din bostad känns trygg, enkel och smidig från start till slut.  

HUR GÅR DET TILL OM JAG VILL HYRA UT MITT BOENDE?

Första steget är att fylla i vårt formulär på hemsidan under ”become a host” – då registrerar vi informationen om ditt boende tillsammans med bilder hos oss. 

När vi tar emot informationen om ditt boende tillsammans med bilder så presenterar vi det för våra kunder och accepterar kunden boendet kontaktar vi dig för att ta nästa steg genom att presentera hyrestiden, antal personer och övrig information där du som fastighetsägare bestämmer om du vill hyra ut under den aktuella perioden.

VILKA FÖRDELAR ÄR DET ATT VARA HYRESVÄRD HOS SPRENT AB? 

Det kostar ingenting att registrera ditt boende hos oss.

Som hyresvärd hos Sprent AB ska du känna att det är tryggt, enkelt och smidigt att hyra ut din bostad. 

Vi tar hand om hyreskontrakt inför uthyrning och följer upp så inflyttningen blir så enkel och smidig som möjligt. 

Vi satsar på långsiktiga relationer med våra samarbetspartners och fungerar samarbetet mellan oss bra finns goda chanser att vi bosätter våra kunder hos er.

Hyran betalas i tid av Sprent AB.  

DO YOU HAVE AN ACCOMMODATION YOU WANT TO RENT OUT?

Sprent AB collaborates with property owners and rents housing throughout Sweden. We are constantly looking for new partners in all of Sweden. In the housing we settle our customers who are in a very broad customer segment.

We make sure that the rental of your home feels safe, simple and smooth from start to finish.

HOW DOES IT WORK IF I WANT TO RENT OUT MY ACCOMMODATION?

The first step is to fill out our form on the website under “become a host” – then we will register the information about your accommodation together with pictures with us.

When we receive the information about your accommodation together with pictures, we present it to our customers and if the customer accepts the accommodation, we will contact you to take the next step by presenting the rental period, number of persons and other information where you as a property owner decide if you want to rent out during the current period.

WHAT ARE THE BENEFITS OF BEING A LANDLORD AT SPRENT AB?

It does not cost anything to register your accommodation with us.

As a landlord at Sprent AB, you should feel that it is safe, easy and comfortable to rent out your home.

We take care of leases regarding the rental and make sure that the move in goes easily and smoothly.

We invest in long-term relationships with our partners and if the cooperation between us works well, there are good chances that we will accommodate our customers in your accommodation.

The rent is paid on time by Sprent AB.