INFO FOR HOSTS

(For English, please scroll down)

HAR DU ETT BOENDE SOM DU VILL HYRA UT?

Sprent AB hjälper företag och privatpersoner att förmedla tillfälliga bostäder över hela Sverige. 

Vi ordnar hyresgäster till era bostäder på ett tryggt, enkelt och smidigt sätt. 

HUR GÅR DET TILL OM JAG VILL HYRA UT MITT BOENDE?

Genom att fylla i vårt formulär på hemsidan under ”become a host” så registrerar vi ditt boende hos oss. 

Då en förfrågan inkommer till oss och vi tror att den passar ert boende, då kontaktar vi dig och frågar om ditt boende är tillgängligt och om du kan ta emot hyresgäster för den aktuella hyresperioden. 

VILKA FÖRDELAR ÄR DET ATT VARA HYRESVÄRD HOS SPRENT AB? 

Det kostar ingenting att registrera ditt boende hos oss.

Som hyresvärd hos Sprent AB ska du känna att det är tryggt, enkelt och smidigt att hyra ut din bostad. 

Vi tar hand om hyreskontrakt inför uthyrning och följer upp så inflyttningen blir så enkel och smidig som möjligt. 

Hyran betalas i tid av Sprent AB.  

DO YOU HAVE AN ACCOMMODATION YOU WANT TO RENT OUT?

Sprent AB helps companies and individuals to provide temporary housing throughout Sweden.

We arrange tenants for your homes in a safe, simple and easy way.

HOW DOES IT WORK IF I WANT TO RENT OUT MY ACCOMMODATION?

By filling in our form on the website under “become a host” we register your accommodation with us.

When a request comes to us and we think it suits your accommodation, we will contact you and ask if your accommodation is available and if you can receive tenants for the current rental period.

WHAT ARE THE BENEFITS OF BEING A LANDLORD AT SPRENT AB?

It does not cost anything to register your accommodation with us.

As a landlord at Sprent AB, you should feel that it is safe, easy and comfortable to rent out your home.

We take care of leases regarding the rental and make sure that the move in goes easily and smoothly.

The rent is paid on time by Sprent AB.